Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános tudnivalók

Etalon Business Kft. (4026 Debrecen, Péterfia utca 18. , Cégjegyzékszáma: 09 09 028355,  Adószáma: 25804021-2-09, Adatvédelmi Nyilvántartási Szám: NAIH-103285/2016.; NAIH-103286/2016.; NAIH-103287/2016.) (továbbiakban „Cég”) a fittmarketshop.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal” ) üzemeltetője a felhasználók (továbbiakban: „Felhasználó, Felhasználók”) adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít. Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, 2011. évi CXII. Tv. az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról és más hatályos jogszabályok rendelkezéseinek mindenben megfelel.

Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése

Cégünk kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a felhasználók önkéntesen bocsátottak rendelkezésére, az üzemeltett weboldalon történt regisztrációk és vásárolások során, illetve saját és partnerei által szervezett nyereményjátékokban való részvétel során.
Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, nem, születési idő, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, weboldalon használt felhasználónév és jelszó) a Felhasználó részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához, továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.
Adatai megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul a fenti célok érdekében történő felhasználásához. A fittmarketshop.hu a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja a Felhasználó személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig a Felhasználó az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja. Illetéktelen személynek és szervezetnek semmilyen esetben sem adja át, nem továbbítja, illetve nem teszi nyilvánossá az adatfeldolgozáson kívül, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.
A Weboldal meglátogatása során a Weboldal szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai, vagy biztonsági célból eltárol. Ezek az adatok a felhasználó internetszolgáltatója, esetenként a felhasználó ún. IP-címe, a felhasználó böngészőszoftverének verziószáma, operációs rendszerének típusa, azok az oldalak, amelyeket a Weboldalon a felhasználó meglátogat, illetve azok a keresőszavak, amelyeket a Weboldal eléréséhez használt. Ezen adatokból csupán a Weboldal látogatottságára, illetve a Weboldal eléréséhez használt számítógépekre lehet következtetni, ezen adatok nem minősülnek személyes adatoknak. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Vállalkozás ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítja, úgy az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Ezen adatokat Cégünk a látogatástól számított legfeljebb 2 (kettő) évig tárolja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés.
A Weboldal használatának megkönnyítése céljából Cégünk anonim látogatásazonosítókat, ún „COOKIE”-kat használ. A „COOKIE”-k kisméretű adatok, melyek a Weboldal látogatása során a böngészőprogramon keresztül ideiglenesen a felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek, funkciójuk a böngészés kényelmesebbé tétele. A Cégünk által használt „cookie”-k a felhasználó személyes adatainak megismerésére, a felhasználó beazonosítására nem alkalmasak. A legtöbb böngészőprogram automatikuson elfogadja az anonim látogatásazonosítókat. A böngészőprogram beállításainak módosításával azonban a felhasználó kiküszöbölheti a „cookie”-knak a felhasználó számítógépének merevlemezén történő megjelenését. A felhasználó a tárolt „COOKIE”-kat bármikor eltávolíthatja a gépéről oly módon, hogy a számítógépe merevlemezéről törli az ideiglenes internet file-okat.

Adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Cégünk, kiemelt Partner Cégünk, illetve Cégünk belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át, kivéve a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint.
Megrendelés esetén a megadott név, cím, szállítási cím, e-mail cím és telefonszám, fizetendő összeg adatokat, a megrendelés adataival együtt Cégünk a következő adatkezelők felé továbbítja:
•    GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft
a kiszállítás teljesítése céljából, amennyiben a futárszolgálat igénybe vételét kéri a felhasználó;
•    Bankkártyás fizetési partnerünk: OTP Bank Nyrt.
•    A tárhely szolgáltatónk: ShopRenter.hu Kft.

•    Kiemelt értékesítési és marketing partnerünk: Fitt Food Market Kft.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja: adatbázis építés, elektronikus értékesítés, hírlevél küldés, marketing célú adatkezelés.
A Felhasználó személyes adatait Cégünk csak és kizárólag a felhasználóval való kapcsolattartás céljára, továbbá marketing (hírlevél, nyereményjátékok, stb.) célokra kezeli és használja fel.
A Felhasználó elfogadja és beleegyezését adja, hogy adatait, cégünk adatbázis építés céljából gyűjti, melyet a Fitt Food Market Kft. részére továbbít, annak további teljes jogú értékesítési és marketing felhasználása céljából.

Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása:

 Adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a saját, az adatkezelő kiemelt partner cégének a tagjai és partnerei termékeivel kapcsolatos értékesítési, közvetlen üzletszerzési ajánlat nyújtására is felhasználhatja, amennyiben a hírlevelek küldéséhez a felhasználó külön hozzájárult. Felhasználó az oldalon történő regisztrációval, a személyes adatok megadásával és az erre vonatkozó hivatkozás kifejezett elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken kapcsolatba lépjen vele. A megkeresés történhet elektronikusan, telefonon, vagy postai úton. A jelen pontban meghatározott adattovábbítás célja az adatbázis építés, elektronikus értékesítés, hírlevél küldés, illetve marketing célú adatkezelés. Adatkezelő a honlap működéséhez kapcsolódóan, illetve a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben rendszerüzeneteket küldhet a felhasználóknak. A regisztrációval felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott adatokat Adatkezelő feldolgozza és törvény által meghatározott feldolgozott adatformában hirdetési tevékenysége során felhasználja.

Személyes adatok védelme

A fittmarketshop.hu mindent megtesz, hogy a Felhasználó által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak Cégünk, kiemelt partner cégünk és azon munkatársak férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében Cégünk mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

Az adatkezelés időtartama

Cégünk a személyes adatokat regisztrált felhasználók esetében korlátlan ideig, nem regisztrált felhasználók esetében a megrendelés leadásától számított 1 (egy) évig, illetőleg mindkét esetben az érintett felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és kezeli.

Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

A Felhasználó bármikor kérhet felvilágosítást a fittmarketshop.hu által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok fittmarketshop.hu adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve Etalon Business Kft. 4026 Debrecen, Péterfia utca 18.,  valamint az info@fittmarketdebrecen.hu.hu email címen.

Jogorvoslat

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy bíróság előtt érvényesítheti jogait.
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az adatkezelésért felelő

Név: Etalon Business Kft.
Székhely: 4026 Debrecen, Péterfia utca 18.
Adószám: 25804021-2-09
Cégjegyzékszám: 09 09 028355
Cégünk adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-103285/2016.; NAIH-103286/2016.; NAIH-103287/2016.
Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók előzetes értesítése mellett – Weboldal felületén történő értesítés - egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Weboldal használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2016.08.01. napjától érvényes és hatályos